Eurexpress
A Transcriptome Atlas Database for Mouse Embryo
     Quick Search:    for   
Quick Help:    Sitemap      Using Context Help  
Home > Databases > Template Information  

Eurexpress Template

Template ID: T3973
Clone ID E3973
Template ID T3973
Template Origin Plasmid
Clone Image 2331825
Validity OK
Gene symbol Hoxa7
Gene description homeo box A7
Gene Aliases AV118143, Hox-1.1
MGI ID MGI:96179
Entrez Gene ID 15404
Ref Seq Accession NM_010455
Chromosome Location 6
ENSEMBL Transcript ID  
ENSEMBL Gene ID ENSMUSG00000038236
ENSEMBL version  
Vector (Plasmid) pME18S-FL3
AntiSense Promoter T3
Sense Promoter T7
Forward Primer T7-pME18S-FL3-fw
Forward Primer Sequences CGTAATACGACTCACTATAGGGCCTTCTGCTCTAAAAGCTGCG
Reverse Primer T3-pME18S-FL3-rv
Reverse Primer Sequences CAAATTAACCCTCACTAAAGGGCGACCTGCAGCTCGAGCAC
Template Plate 44
Template Well C08
Template Group ENCODE
Template Sequence Status Partial
Template Sequence ID BC061149
TGU B
 Template Sequence
AGGCTGGGGG GTGGGACGGG ACATGAGGAG ACAAGGGAGA TGATGGCCCC GGTGGGTGCT GGACTTCCCC CACCCACTAC AGAATTAGTT CAATACAACA CACCATGCTA CAAAGTCACC CCATTAAAAC ATCCTTCCAA AGTCAAGACA TTCCTTTACA AATGAGCTCC AAGATTATAG AAATGACAAC AACACAAAAA AAATCTGGTT CAAATATACA GTATTTGTCC TTGTAGGAAA AGTCAGGGTA TACATATTTG ACATGGCTGA ACAGTAGGAC ACAAAAGCAA GGGGGAGAGG ACAGTGAGTC TGGGAACATC TCCTTAGTCC CACAAAAACA AAACCCA