Eurexpress
A Transcriptome Atlas Database for Mouse Embryo
     Quick Search:    for   
Quick Help:    Sitemap      Using Context Help  
Home > Databases > Template Information  

Eurexpress Template

Template ID: T7006
Clone ID E7006
Template ID T7006
Template Origin Plasmid
Clone Image 3991628
Validity OK
Gene symbol Epha7
Gene description Eph receptor A7 (Epha7).
Gene Aliases Ebk, Ehk3, MDK1, Cek11, Hek11
MGI ID MGI:95276
Entrez Gene ID 13841
Ref Seq Accession NM_010141
Chromosome Location 4
ENSEMBL Transcript ID  
ENSEMBL Gene ID  
ENSEMBL version  
Vector (Plasmid) pCMV-SPORT6
AntiSense Promoter T7
Sense Promoter Sp6
Forward Primer RZPD T7
Forward Primer Sequences TAATACGACTCACTATAGGG
Reverse Primer RZPD sp6
Reverse Primer Sequences ATTTAGGTGACACTATAG
Template Plate 75
Template Well E08
Template Group  
Template Sequence Status Full-length
Template Sequence ID BC026153
TGU M
 Template Sequence
CCACGCGTCC GCGGCCTGGG ACCCAGAAGG GGATCGATGC GAGGAGCGCA ATAATAACAA CAATAATAAC CCACTTCGGA GCAAACAGCA TCTAAAGAGC TGCGACCCAA CTGCAGCCTA AAAAAATCAA ACCTGCTCAT GCACCATGGT TGTTCAAACT CGGTTCCCTT CGTGGATTAT TTTGTGTTAC ATCTGGCTGC TTGGCTTTGC ACACACGGGG GAGGCGCAGG CTGCGAAGGA AGTACTATTA CTGGACTCGA AAGCACAACA AACAGAATTG GAATGGATTT CCTCTCCACC CAGTGGGTGG GAAGAAATTA GTGGTTTGGA TGAGAACTAC ACTCCGATAA GAACATACCA GGTGTGCCAG GTCATGGAGC CCAACCAGAA CAACTGGCTG CGGACTAACT GGATTTCTAA AGGCAACGCA CAAAGGATTT TTGTAGAATT GAAATTCACC TTGAGGGATT GTAATAGTCT TCCCGGAGTC CTGGGAACTT GCAAGGAAAC GTTTAATTTG TACTATTATG AAACAGACTA CGACACCGGC AGGAATATAC GAGAAAACCT TTATGTTAAA ATAGACACCA TTGCTGCAGA TGAAAGTTTC ACACAAGGTG ACCTTGGTGA AAGAAAGATG AAGCTGAACA CTGAGGTGAG AGAGATTGGA CCTTTGTCCA AAAAGGGATT CTATCTTGCC TTTCAGGATG TAGGGGCTTG CATAGCATTG GTTTCTGTCA AAGTGTACTA CAAGAAGTGC TGGTCCATTG TTGAGAACTT AGCTGTCTTT CCAGATACAG TGACTGGTTC GGAATTTTCG TCCTTAGTCG AGGTCCGTGG GACATGTGTC AGCAGTGCCG AGGAAGAGGC AGAAAATTCC CCCAGGATGC ATTGCAGTGC AGAAGGAGAG TGGCTAGTAC CCATTGGAAA ATGCATCTGC AAAGCAGGCT ATCAGCAAAA AGGGGACACT TGCGAACCCT GTGGCCGCAG GTTCTACAAA TCTTCCTCTC AGGATCTCCA GTGTTCTCGT TGTCCAACCC ACAGCTTCTC TGACCGAGAA GGATCATCCA GGTGTGAATG TGAAGATGGG TACTACAGAG CTCCTTCTGA TCCACCATAC GTTGCATGCA CGAGGCCTCC CTCTGCACCA CAGAACCTTA TTTTCAACAT CAATCAAACG ACTGTAAGTT TGGAATGGAG TCCTCCGGCT GACAACGGGG GAAGAAACGA TGTCACCTAC AGAATACTGT GTAAGCGGTG CAGTTGGGAA CAGGGAGAAT GTGTGCCATG CGGAAGTAAC ATTGGATACA TGCCCCAGCA GACAGGATTA GAGGATAACT ATGTCACTGT CATGGACCTA CTTGCCCATG CAAATTACAC TTTCGAAGTT GAAGCTGTAA ATGGAGTTTC GGACTTAAGC AGATCCCAGA GGCTCTTCGC TGCAGTTAGC ATCACTACCG GTCAAGCAGC TCCCTCGCAA GTGAGTGGAG TCATGAAGGA GCGAGTACTG CAGCGGAGTG TGCAGCTTTC CTGGCAGGAG CCGGAGCATC CCAATGGAGT CATCACCGAA TATGAAATCA AGTATTATGA GAAAGATCAA CGGGAAAGGA CGTACTCAAC ACTCAAAACC AAGTCCACCT CCGCCTCCAT TAATAATCTG AAACCGGGAA CAGTGTATGT GTTTCAGATC CGGGCGGTCA CTGCTGCCGG TTATGGAAAC TACAGCCCTA GGCTTGATGT TGCCACACTT GAGGAAGCTT CAGGTAAAAT GTTTGAAGCG ACAGCAGTCT CCAGTGAACA GAATCCTGTC ATCATAATTG CTGTAGTGGC TGTAGCAGGG ACCATCATCT TGGTGTTCAT GGTGTTCGGC TTCATCATTG GAAGAAGGCA CTGTGGTTAT AGCAAGGCTG ACCAAGAAGG GGATGAAGAA CTCTACTTTC ATTGCACCAA AACCTACATT GACCCTGAAA CCTATGAGGA CCCAAATAGA GCTGTCCATC AATTCGCCAA GGAGCTAGAT GCCTCCTGTA TTAAAATTGA GCGTGTGATT GGTGCAGGAG AATTTGGAGA AGTTTGCAGT GGTCGTTTGA AACTTCCGGG GAAGAGAGAT GTTGCAGTGG CCATAAAAAC CCTGAAAGTT GGTTACACAG AAAAACAAAG GAGGGACTTT TTATGCGAAG CAAGCATCAT GGGGCAATTT GACCACCCAA ATGTCGTCCA TTTGGAAGGG GTTGTTACAA GAGGGAAGCC TGTCATGATT GTGATAGAGT TCATGGAGAA TGGAGCCCTG GATGCATTTC TCAGGAAACA CGATGGGCAG TTTACAGTCA TTCAGTTGGT AGGAATGCTG AGAGGTATTG CCGCTGGGAT GCGATACTTG GCTGATATGG GATACGTTCA CAGGGACCTT GCAGCACGCA ACATCCTTGT CAACAGCAAT CTTGTTTGTA AAGTGTCAGA TTTTGGCCTT TCCCGGGTTA TAGAGGATGA TCCCGAAGCT GTCTACACCA CGACTGGTGG AAAAATTCCA GTAAGGTGGA CTGCACCGGA AGCCATTCAA TACCGGAAGT TCACCTCAGC CAGCGATGTG TGGAGCTATG GGATTGTCAT GTGGGAAGTG ATGTCTTATG GAGAAAGACC TTACTGGGAC ATGTCAAATC AAGATGTCAT TAAAGCGATA GAAGAAGGTT ATCGTTTGCC GGCGCCCATG GATTGCCCAG CTGGTCTTCA CCAGCTAATG CTGGATTGTT GGCAGAAAGA TCGGGCGGAA AGGCCAAAGT TTGAGCAGAT AGTCGGAATT CTAGACAAAA TGATTCGAAA CCCAAGTAGT CTGAAAACAC CCCTGGGAAC TTGTAGTAGA CCCATAAGCC CTCTTCTGGA CCAGAGCACT CCTGACTTCA CTGCCTTCTG TTCAGTTGGA GAATGGTTGC AAGCTATTAA AATGGAAAGG TATAAGGACA ACTTCACAGC AGCGGGTTAC AACTCACTCG AGTCAGTGGC CAGGATGACT ATCGATGATG TGATGAGTTT AGGGATCACA CTGGTTGGCC ATCAAAAGAA GATCATGAGC AGCATCCAGA CTATGCGGGC ACAAATGTTG CATTTACACG GAACAGGCAT CCAAGTGTGA CACATCGGCC TCCCTCAGAT GAGGCTTAAG ACTGCAGGAG AACAGTTCTG GCCTTCAGTA TACGCATAGA ATGCTGCTAG AAGACAGTTG ATATACTGGG TCCTTCCTAC AAGAAAGAGA AGATTTTAGA AGCACCTCCA GACTTGAACT CCTAAGTGCC ACCAGAATAT ACAAAAAGGG AATTTAGGAT CCACCACTGG TGGCCAGGAA CACAGCAGAG ACAATAAACA AAGTACTACC TGAAAAACAT CCCAACACCT TGAGCTCTCG AACCTCCTTT TTATCTTATA GACTTTTTAA AAATGTACAT AAAGAATTTA AGAAAGAATA TATTTGTCAA ATAAAAATCA TGATCTTATT GTTAAAATCA ATGAAATATT TTCCTTAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAA